♥♥♥مای کامپیوتر♥♥♥

چگونه ویندوز خراب شده را ترمیم کنیم☻

اگر ویندوزتان کند شده و رجیستری آن مشکل پیدا کرده و دائم ارور میدهد

به جای نصب ویندوز آنرا ترمیم کنید

راه اول در صورتی است که ویندوز بالا میآید

در وﻳﻨﺪوز XP و در Run ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﯿﺪ cmd و Enter را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺤﯿﻂ Command Prompt ﺷﻮﻳﺪ. 

 
ﺳﭙﺲ  ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ  \ cd و اینتر بزنید

بعد تایپ کنید cd windows و اینتر بزنید

بعد تایپ کنید cd system32 و اینتر بزنید


حالا تایپ کنید sfc /scannow و اینتر ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 
در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ CD وﻳﻨﺪوز XP را درون دراﻳﻮ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﻌﺪ دﮐﻤﻪ Retry را ﻓﺸﺎر
دھﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻳﻠﮫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﻤﺎ را ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺎﻳﻠﮫﺎی ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

راه دوم در صورتی که ویندوز بالا نمیآید

سی دی ویندوز را در سی دی رام قرار دهید کامپیوتر را ری استارت کنید و مثل وقتی میخواهید ویندوز نصب کنید عمل کنید اما به جای enter کلید r را فشار میدهیم

و چند ثانیه صبر میکنیم تا وارد محیطی شبیه داس شود

بعد در آن محیط تایپ کنید chkdsk /r و بعد اینتر بزنید

و بعد اگر روی ویندوزتان پسورد ادمین گذاشته اید آنرا تایپ کنید و اینتر بزنید

وصبر کنید تا ویندوزتون ریپیر شود

فایده این کار این است که دیگر نیاز نیست دوباره همه درایورها و برنامه ها را نصب کنید و همه چیز سرجای خودش میماند و ویندوز نیز مشکلش رفع میشود

   + رزا ; ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۸
    پيام هاي ديگران ()